In deze 8-daagse opleiding tot ‘Records Manager Digitale Informatie’ (RMDI) komt naast de basiskennis die elke Records Manager nodig heeft om zijn dagelijkse taken te kunnen uitvoeren, ook actuele content-items aan bod.

Deze opleiding tot digitale records manager is zo opgezet, dat deze geschikt en toegankelijk is voor iedereen die met het DIV-vakgebied bezig is. Door de opbouw van de opleiding is de RMDI zowel geschikt voor mensen die onlangs in het vakgebied gestart zijn als voor mensen die meer verdieping zoeken. Gedurende 8 lesdagen in circa 4 maanden, wordt de cursist opgeleid tot een volwaardige Records Manager van Digitale Informatie.

Inhoud van de lesdagen:

Dag 1 : Records Management volgens NEN-ISO 15489
– kennismaking met begrippen en de norm
– waarom records management
– verantwoordelijkheden
– de relatie tussen de NEN-ISO 15489 en andere normen, zoals o.a. voor kwaliteitszorg ISO 9001, Informatiebeveiliging 27001 en 27002 en voor Metadata 23081
– het ontwerp en implementatie van een archiefsysteem volgens de OIAS
– de processen en controles van het informatie- en archiefmanagement

Dag 2 : Digitaal documentbeheer
– digitaliseren van analoge documenten
– scannen van fysieke documenten
– scanvoorwaarden, resoluties, etc.
– bewaar- en vernietigingsbeleid
– bedrijfsleven versus overheid
– metadata, de standaard ISO 23081
– TMLO, Dublin Core
– Information Governance

Dag 3 : Digitale bestandsformaten en hun duurzaamheid
– PDF 1.7
– ODF, Open Document Formaten
– PDF/A, ISO 19005
–  uitleg over de verschillende versies en sub-versies van de PDF/A standaard
– MS Office bestanden en hun duurzaamheid
– het creëren van duurzame bestandsformaten
– de voorgeschreven duurzame bestandsformaten en hun inzet volgens het forum Standaardisatie

Dag 4 : Digitalsering en Dynamisch documentbeheer en PDF
– kenmerken van PDF-bestanden
– PDF optimaal inzetten bij digitale documenten
– werken met digitale dossiers
– het verrijken van PDF-bestanden
– het beveiligen van PDF-bestanden
– vormen van PDF-creatie vanuit verschillende software-pakketten met hun voor- en nadelen

Dag 5 : Datalekken & Beveiliging van digitale documenten
– wat zijn datalekken en de meldplicht hiervan
– het nut en noodzaak van beveiligen
– verschillende vormen van documentbeveiliging
– toegankelijk en beschikbaar houden van documenten
– tegengaan van ongeoorloofd gebruik en het delen van documenten
– aansprakelijkheid van informatieverlies, vernietiging en misbruik
– gebruik en misbruik van persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens
– General Data Protection Regulation (GDPR)

Dag 6 : Beheer, gebruik en archivering van e-mail, sociale media, cloud en websites
– welke sociale media zijn er en welke zijn van belang voor archivering
– verschillende manieren waarop sociale media (duurzaam) gearchiveerd kunnen worden
– de inzet van PDF, PDF/A en WARC als opslagformaat
– de veiligheid, archivering en inzet van e-mail in het document management proces

Dag 7 : De veranderende rol van DIV
– van de ‘passieve’ houding van DIV naar de pro-actieve inzet
– DIV in de toekomst
– hoe creëert DIV i.s.m. de rest van organisatie een bewuste archiefomgeving

Dag 8 : Terugkomdag en afsluiting*.
Tijdens de laatste dag besteedt de cursist klassikaal aandacht aan een praktijkcase die binnen de
eigen werkomgeving actueel is. De cursist beschrijft de problematiek, de huidige bestaande aanpak
en hoe de case met de nieuw opgedane kennis aangepakt zou kunnen worden.

Gedurende de opleidingsdagen wordt ruim aandacht besteedt aan de relevante geldende wet- en regelgeving, standaarden. U kunt hierbij denken aan de NEN-ISO 15489, NEN 2082, ISO 18492, ISO 27001, ISO 14721, ISO 23081


Doelgroepen:
De opleiding Records Manager Digitale Informatie (RMDI) is geschikt voor een brede doelgroep. De opleiding is geschikt voor een ieder die zich bezig houdt met het beheren en toegankelijk maken van digitale informatie of van plan is om fysieke informatie te digitaliseren. Denk hierbij aan Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

Tijdsduur:
Aanvang: 10.00 uur
Einde     : 16.30 uur

Docent:
Dominique Hermans

Kosten:
€ 2995,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

Data en locaties*:
Woerden
locatie Grand Café en Zalen Plein 7 (circa 10 minuten lopen vanaf NS-station):
   04 oktober 2018 (startdatum), 18 oktober, 1 november, 15 november, 22 november, 6 december, 13 december en 20 december 2018.

Deze opleiding kan ook in-company gegeven worden. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

 

 

Inschrijfformulier Opleiding tot Records Manager Digitale Informatie

Gegevens cursist

Factuurgegevens

Vul hier de gegevens in die uw financiële afdeling nodig heeft voor een spoedige betaling

 

 

 

Aanvullende voorwaarden:
1. Indien de cursist tussentijds de opleiding onderbreekt en/of beëindigd, vindt geen restitutie van de
    deelnamekosten plaats.
2. De deelnemer dient minimaal 7 lessen klassikaal te volgen voor het ontvangen van het certificaat.
3. Na afronding van deze opleiding ontvangt de deelnemer een digitaal Certificaat bij voldoende aanwezigheid.